Summa sidvisningar

9 december 2019

20 juli 2019: Vandring till Nasafjäll med visning – Bok & Vandring


 


Måndag 20 juli 2020:
Välkommen med på en vandring till Nasafjäll! 


I anslutning till 2020 års Bok & Vandring i Jäckvik erbjuds deltagare och andra intresserade att följa med på en vandring till det gamla gruvfältet.
Guide: Maria Söderberg, Expedition Nasafjäll / skribent och stud i historia.

Pris: 350 kr / pers. vilket inkluderar guidad visning på plats ca 1,5 tim och fika med goda, matiga mackor. 
Tid: Den guidade visningen startar kl. 14 vid gruvstugan. Vi kommer att besöka de största gruvhålen (vi ska ej gå in i dem), den gamla kyrkogården, platser för tidigare byggnader och vilken användning de haft under olika perioder. 
Utrustning: Vädret på Nasafjäll kan vara variera kraftigt. Ta alltid med varm tröja, regnkläder och karta/kompass/GPS. 
Leden: Den är utmärkt med röd färg på stenar, men ibland svår att se. Om du är osäker – följ med oss i gruppen som startar kl. 10.
Mer information kommer!
Här kan du ladda ned en enkel utflyktsguide för Nasafjäll:
https://www.arjeplog.se/download/18.7e566ecd15576cf80b975921/1466699145843/Utflyktsguide%20-%20Nasafj+%C3%B1ll%20Arjeplog%202015.pdf

Start kl. 10 den 20 juli i Bolna, nära E6 på den norska sidan.
Sträcka till gruvan: 7,2 km. 

Även visning den 9/8: Om du missar detta tillfälle finns ytterligare an chans söndag den 9 augusti 2020! Vid detta tillfälle deltar arkeologerna Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Lennart Klang. I samarbete med Rana Turistförening.

Läs mer här: https://midsommarudden.blogspot.com/2019/11/sondag-9-augusti-2020-guidad-visning.html

Vid Nasafjäll 2019. Foto Lennart Klang /Expedition Nasafjäll


Dokumentation av gruvlämningar

Läs vår senaste rapport här:

http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/Rapport-expedition-Nasafj%C3%A4ll-2019-1.pdf

Expedition Nasafjäll 2019. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. I samarbete med Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Maria Söderberg. Uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten. 


Ur inledningen: 

Denna rapport redovisar resultat av en fornminnesinventering som utförts inom ett ca 400 ha stort område i riksintresset för kulturmiljövård Nasafjäll [BD 4] i enlighet med beslut av Länsstyrelsen Norrbotten 2019-05-10. 
I bilagor redovisas även arkivstudier, specialstudier av bokverk och publika arrangemang, insatser gjorda inom ramen för Expedition Nasafjäll år 2019, men utanför ramen för den fornminnesinventering som utförts med ekonomiskt bidrag av länsstyrelsen. Expedition Nasafjäll är ett samarbetsprojekt med Maria Söderberg som projektledare. Expeditionen innefattar ett flertal insatser i syfte att öka och tillgängliggöra kunskapen om den gruvdrift som inleddes på 1630-talet på Nasafjäll och i perioder fortsatte under 1700-, 1800- och 1900-talen. Expeditionen har antikvariska, vetenskapliga och publika ambitioner som redovisats i tidigare rapporter (Berg Nilsson & Klang 2016, Klang & Söderberg 2017, Berg Nilsson 2018), både för gruvorna på Nasafjäll och för sammanhängande andra verksamheter som t.ex. transporter till och från Nasafjäll. Det inventeringsresultat som redovisas i denna rapport är ett av flera steg i en planerad dokumentation. Dokumentationen inleddes som en förstudie 2015-2016, finansierad av tre företag inom konsultgruppen Landskapsarkeologerna (ArcMontana, LK Konsult och R-Info kultur). Från år 2018 görs en granskning och komplettering av förstudiens preliminära resultat med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen Norrbotten. År 2018 fokuserade dokumentationen på husgrunder vid gruvorna. Fortsättningen 2019, som denna rapport redovisar, fokuserade på en genomgång av vilka lämningar som förekommer i markerna inom västra halvan av riksintresseområdet, utanför de centrala gruvområdena Överberget, Överbergskullen, Mellanberget och Underberget. De centrala gruvområdena avgränsades vid fältarbetet 2019, men dokumentationen av vad de innehåller återstår liksom en fortsatt fornminnesinventering inom återstående del av riksintresseområdets östra halva, insatser som planeras till år 2020. Expeditionen har ambitioner att även fortsätta efter år 2020, med fokus på både fortsatt, fördjupad dokumentation och andra insatser, såsom vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering av expeditionens resultat. 
Expeditionen 2019 inleddes med bl.a. fältförberedelser efter ett möte med Länsstyrelsen Norrbotten 2018-12-14. Startmöte med slutlig planering av fältarbetet och rapportarbetet genomfördes i Lillpite 2019-08-08, varefter fältarbetet genomfördes 2019-08-09–2019-08-11 av Lena Berg Nilsson, Lennart Klang, Ola Nilsson och Maria Söderberg. Rapporteringen har sedan genomförts i september och oktober 2019. Förutom deltagarna i fältarbetet deltog även Kenneth Awebro vid planeringsmötet i Lillpite.”Vid Nasafjäll 2019: Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Lennart Klang.
Foto Maria Söderberg /Expedition Nasafjäll


19/7 2020: Lars Gyllenhaal: Sepals III motståndsbas – möte vid gränsen


Välkommen! Författarmöte & middag i vilstugan vid norsk-svenska gränsen. Det var här – i den numera förfallna vilstugan – som bl a de norska jägarsoldaterna hade en bas, Sepals III.  Den kallades då för Truls och var den svenska statens vilstuga. Själva stugan byggdes redan i slutet av 1800-talet.  Lars Gyllenhaal berättar utifrån sina böcker Elitförband i Norden och Andra världskriget i Sverige. 
Han har har skrivit flera storsäljande militärhistoriska böcker som t ex Jan och Nordens frihet (2014) och Svenskar i strid mot Hitler (2018). Han är ledamot av Svenska militärhistoriska kommissionen. Pris 300 kr vilket inkl. grillmiddag. Ingen föranmälan. 

Arrangör Bok & Vandring 2020 / Magasin Silvervägen,
Nordland nasjonalparksenter och ABF Norr Arjeplog. 


Läs mer här: https://www.nordlandsnaturen.no/


Om Bok & Vandring 2020: https://midsommarudden.blogspot.com/2019/09/valkommen-bok-vandring-17-19-juli-2020.html

27 november 2019

Guidad visning 13 augusti 2020: Glaciären Sálajiegŋa, Sulitelmamassivet

Från guidad visning 2018 med
glaciologen Per Holmlund. Foto Maria Söderberg
 

Guidad visning torsdag 

13 augusti 2020:
Glaciären Sálajiegŋa, SulitelmamassivetTa chansen att besöka glaciären i världsarvet Laponia med guide: Välkommen till visning med glaciologen Per Holmlund vid glaciären Sálajiegŋa.
Hur kommer jag dit? Vandra med oss! Vi går från den norska sidan efter led norr om Låmivatnet, öster om Sulitjelma. Från själva orten Sulitjelma åker man bil ca fem km närmare gränsen. Mer information om vandringen längre fram! Naturligtvis är denna tur beroende av vädret och vattenmängder.

Själva guidningen sker kl.12. Denna tid kan dock komma att justeras en aning, vilket vi informerar om så snart vi vet. 

Det går bra att åka helikopter från den svenska sidan med start i Vuoggatjålme. Ca 25 minuters resa, sex mil. Bokning sker direkt hos Arctic Air på tel. 0961–10715. 

Visningen är väderberoende. Vid tjock dimma kan inte helikoptern landa. 
Utrustning: Ta med högskaftade stövlar, det kan vara lerigt. Varma kläder. Vi kommer att påbörja vår tur vid kanten av glaciärisen. Ingen vandring äger rum på själva isen inom ramen för denna utflykt.
Närmare avresan ger vi mer information.

Pris för guidad visning ca 1,5 tim är 550 kr. 
Betala gärna via Swish 123 345 35 94 Midsummer HB. 
Priset inkl. fika med varma mackor med ost, renkött & grönsaker.
Föranmälan till Maria Söderberg maria@midsommaruden.se
Frågor 070 3500555. 
Per Holmlund, professor i glaciologi, med inriktning mot klimat, 
vid Stockholms universitet, medverkar. 
Han har tidigare vi flera tillfällen deltagit på våra visningar.
Foto Maria Söderberg Sedan den här kartan publicerades för några år sedan hos
Lantmäteriet har isen dragit sig tillbaka väsentligt. Men här finns startpunkt för guidningen. 
Arrangemanget
genomförs av 
Magasin Silvervägen och ABF Norr Arjeplog.
Fler medverkande tillkommer snart! 


23 november 2019

Söndag 9 augusti 2020: Guidad visning Nasafjäll

Arkeologerna Lena Berg Nilsson, 
Ola Nilsson och Lennart Klang
visar var brytningen ägde rum på Nasafjäll. 

Foto Maria Söderberg 2019.
Välkommen besöka Nasafjäll och delta i vår guidade visning! 
Allt sker söndag 9 augusti 2020 kl. 13. Våra guider är arkeologerna Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson från Arc Montana, samt Lennart Klang.
Pris: 400 kr vilket inkl. en ordentlig lunch och fika med kaffe / efterrätt. 

Hur hittar jag? 
Se utflyktsguide från Arjeplogs kommun 
https://www.arjeplog.se/download/18.7e566ecd15576cf80b975921/1466699145843/Utflyktsguide%20-%20Nasafj+%C3%B1ll%20Arjeplog%202015.pdf


Aktuell artikel:
https://www.arjeplognytt.se/2019/11/10/nasafjall-vackte-intresse-pa-jernkontoret/
Nasafjäll väckte intresse på Jernkontoret

Arrangör: 
Expedition Nasafjäll, Magasin Silvervägen och ABF Norr Arjeplog.


3 november 2019

Midsommar förlag: Ny bok – Tio år med floran i Pite lappmark

260 sidor plus omslag.
Foto omslag Maria Sundqvist. 


Välkommen upptäcka vår floraprovins! 


”När man hittar en växt som man aldrig tidigare sett, stannar hjärtat en kort stund. Att söka växter i fjällmiljö är det absolut bästa jag vet.”
Elisabet Arvidson

”Målet och syftet med föreningen Pite lappmarks flora har varit att åstadkomma en botanisk kartläggning av floraprovinsen. Vi har haft den stora fördelen att kunna använda Artportalen som databas där fynden fortlöpande har kunnat läggas in. Den här boken Tio år med floran i Pite lappmark är en unik redogörelse från ett underrapporterat område i Sverige. Höjdpunkten har varit de årliga invente­ringslägren. De anordnades växelvis i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner under tio års tid mellan 2007 och 2016. Fjällägren arrangerades mellan 2011 och 2016.” Mats Nettelbladt

”Välkommen att upptäcka vår floraprovins både med blicken upp mot
hänförande vyer, men även ned mot myllrande myrar, blomstrande fjällhedar och ursprungliga skogsmarker!” Charlotte NordgrenPris 250 kr + porto.
Boken kan beställas här: 

Charlotte Nordgren, thure.jo@telia.com
tel. 076-825 55 62.

Elisabet Arvidson, arvidson.elisabet@gmail.com
tel. 070-350 50 72


För pressmaterial om boken: Kontakta Maria Söderberg 
maria@midsommarudden.se / Midsommar förlag


Boksläpp!

Tio år med floran i Pite lappmark

Silvermuseets hörsal, Arjeplog
Lördag 16 nov kl. 13–16. Fri entré.

Upptäck vår flora!
Mats Nettelbladt om Föreningen Pite lappmarks flora.
Ulf Zethraeus om skogs- och fjällägren.
Elisabet Arvidson och Charlotte Nordgren om besöksmålen
i Arjeplog.
Roger Marklund om besöksmålen i Arvidsjaur.
Stefan Grundström, tidigare ordf. i Svenska Botaniska Föreningen, om floraprojekt.

Bildspel av Maria Söderberg. Vi bjuder på kaffe, te och bullar/kaka.
Boken säljs för introduktionspris denna dag. Välkommen!

Arrangör: Föreningen Pite lappmarks flora, Silvermuseet, Midsommar förlag och ABF Norr Arjeplog.

_________________________________________________

Boksläpp i Arvidsjaur

Biblioteket, Medborgarhuset
Arvidsjaur
Torsdag 21 nov kl. 19. Fri entré.

Välkommen att upptäcka vår flora!
Mats Nettelbladt om Föreningen Pite lappmarks flora.
Ulf Zethraeus om skogs- och fjällägren.
Roger Marklund om besöksmålen i Arvidsjaur.
Elisabet Arvidson och Charlotte Nordgren om besöksmålen i Arjeplog.

Hembygdsföreningen säljer fika.
Boken säljs för introduktionspris denna dag. Varmt välkommen!

Arrangör: Föreningen Pite lappmarks flora, Biblioteket i Arvidsjaur, Midsommar förlag och ABF Norr Arjeplog.
Bokens innehåll:

INLEDNING & ARTIKLAR

Välkommen till en botanisk upptäcktsresa!
Föreningen Pite Lappmarks flora
Metodik och vår skrift Fjällrutan
Artportalen – öppen för alla
Hästhov vid Sálajiegŋas iskant
Landskap och landformer
Utforskningen av vår floraprovins
Växter i Pite lappmark med intressant utbredning
Floraväkteri, ett ideellt nätverk
De vilda blommornas dag

FJÄLLÄGER 2011–2016 53 


BIOTOPER / VÄXTPLATSER  

SKOGSLÄGER 2007–2016  

BESÖKSMÅL ARJEPLOG

BESÖKSMÅL ARVIDSJAUR

MEDVERKANDE, ARTREGISTER & LITTERATUR


Författare
Deltagare i fjäll- och skogsläger
Artregister
Litteraturlista

30 september 2019

Magasin Silvervägen 2020: Nytt nummer på gång – välkommen att annonsera!Sommaren 2020 är snart här! 
Välkommen med din annons.


Alla siffror pekar uppåt. Turismen ökade med 14 procent i Norrbotten jämfört med året innan. En hel del av dessa besökare söker sig längs Silvervägen.
Var med och syns i 2020 års upplaga av Magasin Silvervägen! Nu laddar vi för ett nytt nr. Är du intresserad av att lyfta fram fjällturer, botaniska vandringar, god mat, båtturer och spännande historia? Vi kan även utforma er annons. 

Magasin Silvervägen 2020 arrangerar bland annat Bok & vandring i Jäckvik 17-19 juli 2020, specialguidad visning i Nasafjäll 9 augusti, guidad visning vid glaciären i Sulitelma 13 augusti och samarrangerar två lopp: Arctic Circle Race från Guijare till Polcirkeln 15 augusti och (det nya) 
Arctic Circle Race Long 27 juni. 
Dessutom arrangeras inom ramen för Magasin Silvervägen natur- och kulturvandringar på flera platser under sommarhalvåret.
Vi puffar förstås allt vad vi kan för vandrarrörelsen Top of Arjeplog och – självklart! – även för Top of Arvidsjaur, Top of Älvsbyn, Top of Piteå och Top of Boden. 

Närmare hälften av magasinet är på engelska. 

Se Magasin Silvervägen 2019 och tidigare utgåvor:https://issuu.com/fotografmariasoderberg/docs/issu_silver_road_2019__dd70d1b2b74e4b
ANNONSPRISER 2020

1/1 helsida höjd 268 x bredd 190 mm 12 900:–
1/2 halvsida höjd 131 x bredd 190 mm 6 700:–
1/4 sida bredd 92 x höjd 131 mm 3 400:–
1/8 sida bredd 92 x höjd 63 mm 1 850:–
1/12 sida höjd 29 x bredd 92 mm 1 000:–
Redaktör Maria Söderberg.
Här vid Märkforsen, Laisdalen. 

Annonsstopp 12 januari. Publicering på Internet 1 februari. 
I tryckt version ute 12 februari 2020.


Önskas annons även på engelska: 50 procents rabatt om du redan deltar med annons i den svenska delen. I övrigt samma pris. Om vi hjälper er med originalarbete och bild i annonsen kostar det 10 % extra av annonspriset.

¶ I samarbete med flera arrangerar Magasin Silvervägen/Silver Road ett 60-tal olika aktiviteter under året med fokus på sommaren. Annonsintäkterna stödjer detta arbete. 
¶ Magasin Silvervägen/Silver Road delas ut till turistbyråer och kommunkontor längs Silvervägen (både i riktning Piteå och Skellefteå), i Laisdalen och på turistbyråer mellan gränsen och Bodö.
¶ Turistanläggningar, större bensinmackar och flygplatser i området, som nämns ovan, får också gratis exemplar.
¶ Samtliga annonser trycks i fyrfärg. Lämna som pdf-fil, jpg, tiff eller eps.
¶ Vi hjälper gärna till och formger Din annons (endast 10 % av annonsens pris). En uppskattad tjänst genom åren! Ev översättning tillkommer.
¶ Varje annonsör får fria exemplar av tidningar! Vi ansvarar för leverans av dessa.
¶ Priser exkl. moms 25 %.

Fakta om kommande Magasin Silvervägen/Silver Road 2020
Storlek 220 mm bred x höjd 300 mm.
Fyrfärg alla sidor. Upplaga: 6 000 ex.
Publicering tryckt upplaga: 12 februari 2020
Publicering på webben: 1 februari 2020 
Vikt: (gram/ex): 490 g. Limbindning.
Omfång: 100 sidor med glättat omslag.
Tryck inlaga: Maxigloss bestruket 
115 g. Tryck omslag: 250 gr Maxigloss.
Annonsbokning: Maria Söderberg tel. 070–35 00 555  maria@midsommarudden.se

Middag i Guijaurestugan. Foto Maria Söderberg

Guidad visning på Nasafjäll. Foto Maria Söderberg


Med glaciolog Per Holmlund.
Foto Maria Söderberg18 september 2019

Välkommen! Bok & Vandring 17–19 juli 2020
Välkommen! Dags att boka in nästa års Bok & Vandring i Jäckvik – den 17-19 juli 2020. Elin Anna Labba medverkar med sin nya bok ”Herrarna satte oss hit”. Stina Jackson kommer, succéförfattaren som sålt över 320 000 ex. av sin debutbok "Silvervägen". Nu med ny bok – Ödesmark. 
Illustratören Magnus Bard visar sin satiriska sida. 
Ylva Mårtens kopplar ett starkt grepp om barnens rättigheter med den nya boken "Vi måste börja med barnen".
För musik svarar riksspelman Daniel Wikslund. Lyssna gärna på hans senaste – Sommarvals: https://open.spotify.com/album/089MKP482jzRzbXOF6oZBx
Lars Gyllenhaal berättar om andra världskriget i Norden.

Linda Jones med ny bok "Bete sig".
Mathilda Marklund och Majlis Granström presenterar sin nya bok ”Mixen”. 

Maria Broberg deltar med sin nya bok "Bakvattn". 

OBS Fler namn är på G! Vi har lagt ut ett fler inbjudningar och kan snart presentera mer om innehållet. 

PRISER
Pass Bok & Vandring: 350 kr / dag

Ett seminarium / film: 150 kr
Alla dagar från torsdagkväll till söndag e m 900 kr / person.
Priset inkl. även samtliga vandringar.

BOENDE
Vill du bo i Jäckvik dessa dagar?
Vi har ett flertal alternativ. Vandrarhem, stugor och lägenhet.
Skriv en rad om ditt önskemål: maria @ midsommarudden.se

Lägenhet hos Jäckviksliften bokas separat. 700 kr / lgh / natt.

KOST

Mat? Åh, vi är så tacksamma att Lina Appelros med sitt team är med oss. Hon är kockansvarig på Silver Resort, Arjeplog. Vi kan verkligen utlova goda rätter under alla dagar. För alla, oavsett om man vill äta vegetariskt eller veganskt. 
Vårt kök serverar fika under alla dagar.

Seminarierna i Jäckvik startar torsdagkväll den 17 juli och pågår t o m söndag kl. 15. Torsdagkväll kan den som önskar även gå en floravandring. 


BUSSRESA
Vår Litteraturbuss startar i Skellefteå kl. 8 den 16 juli med bl a stopp i Glommersträsk kl. 12. Då blir det möte med Stina Jackson hos Glommersbär. Bussresan som inkl. säker plats på mötet i Glommersträsk, lunch (Glommersträsk) och enklare middag (i Jäckvik) kostar 750 kr / person. Det innebär t o r över dagen Skellefteå–Jäckvik. Om du stannar i Jäckvik kostar resan 650 kr. Bussturen är en guidad tur där vi berättar om landskapet, olika författarskap och ger historiska glimtar. Här medverkar: Författaren Mikael Berglund och skribenten Maria Söderberg (stud. i historia). 
Boka din plats här: maria @ midsommarudden.se

Bok & Vandring förlängs i år till ett möte vid gränsen söndag 19 juli kl. 18 i Vilstugan med författaren Lars Gyllenhaal. Nästa dag erbjuds alla en tur till det gamla gruvområdet vid Nasafjäll. 

Läs mer här: https://midsommarudden.blogspot.com

Boka in dagarna redan nu! Som en sommarvals :)


Bok & vandring sker i samarbete med bland annat (alla medarrangörer är inte klara ännu):
Magasin Silvervägen
ABF Norr Arjeplog
Arjeplognytt.se
Top of Arjeplog

2019 års affisch. 
10 september 2019

19 augusti 2019

4-5 oktober 2019: Mörkervandring Vuordnátj och Veälbmábuovđđa

Välkommen! 

Snart höstmarknad i Arjeplog och den samiska veckan. Då passar vi på att ha både final i Top of Arjeplog och mörkervandring!

Top of Arjeplog erbjuder gemensamma turer 
i väntan på snösäsongen. 
Ta med pannlampa och ficklampa, rejäla kängor.
Vi går upp när det är ljust och sätter ut reflexdjur i träden. Sedan går vi långsamt ned, tillbaka till parkeringen med trygga steg efter stigen. Reflexerna leder oss ned. 
Spännande, annorlunda. Mörkret hejdar oss inte :)


Fredag 4 oktober
Mörkervandring Vuordnátj / i anslutning till Höstmarknaden start kl. 17 fika på toppen.
Vi träffas på parkeringen, vägen upp till Galtis. 

Lördag 5 oktober
Mörkervandring Veälbmábuovđđa start kl. 17 parkeringen.
middag på toppen, ta med något att grilla. 


För dig som har haft sommar- eller vinterkort i Top of Arjeplog är det gratis, liksom för dig under 18 år. Övriga 100 kr / person. 


2 augusti 2019

Lördag 17 augusti 2019: Arctic Circle Race mellan Guijaure – Polcirkeln


Vandra med oss till Guijaure den 16 augusti!
Det blir middag på kvällen. Nu stundar ett spännande arrangemang! Årets Arctic Circle Race mellan Guijaure och Polcirkeln är en av höjdpunkterna denna fina sommar. Här nedan några bilder från förra året och länkar för dig som vill veta mer.


Om tävlingen, se här: https://arcticcirclerace.se/?fbclid=IwAR2fVcWSLR_7pu8hjxFJI6NOd0_ZtVsFRJT9a8hdfvIvd5fSc5un6gJQDdQ

Läs artikel här i Arjeplognytt om förra årets tävling.
"– En otroligt fin sträcka för ett terränglopp! Jag kommer gärna tillbaka nästa år.
Anna Carlsson blev årets överraskning i Artic Circle Race. Den 33-åriga snabblöperskan från Abisko slog alla med häpnad när hon vann damklassen med 1:30:21."

https://www.arjeplognytt.se/2018/08/21/arctic-circle-race-2018-loparfest-vid-polcirkeln/


FAKTA OM LOPPET
Lördag den 17 augusti ser startfältet ut så här:
Elitklasserna startar 10.00 
Motion herr startar 10.15 
Motion dam startar 10.30
Banan är snitslad och skyltad med distans varje kilometer. Man följer en vandringsled hela vägen. Längd 17,2 km, och banan består av varierande terräng. Stenhällar, spångar och mindre stigar där det gäller att placera fötterna rätt. Bakom alla tävlande går funktionärer. De har med sig enklare sjukvårdssaker. Var medvetna om att mobiltäckning är begränsad och/eller otillgänglig i området.
Maxtiden är 4,5 timmar och senaste målgång är kl 15:00. 

Arrangör Experience Arjeplog och Magasin Silvervägen.
Mer här!
https://experiencearjeplog.se/
Läs senaste nr här:
https://issuu.com/fotografmariasoderberg/docs/issu_silver_road_2019_Vandra till startplatsen? Javisst. Den 16 augusti kl. 10 börjar vi gå från Polcirkeln (dvs där leden börjar). Sträckan är 16 km. 
På kvällen blir det middag i tältet eller i stugan. (Mer info finns om detta, ring om du vill boka middag / frukost 070 3500555). 

Missa inte!  
Kl. 19 den 17 augusti avrundar vi arrangemanget med en härlig middagsbuffé på Kraja Restaurang. Pris 299 kr. Begränsat antal platser, boka bord på 0961-31500 eller kraja@silverresort.se. Det är dessutom party med livemusik i samband med Krajafesten senare samma kväll i poolområdet.Här nedan några bilder från förra året: 

Lägg till bildtext
31 juli 2019

17-19 juli 2020: Bok & Vandring i Jäckvik / Jäggeluokta

Nya vandringar, nya möten – välkommen! 
Stort tack till våra sponsorer 2019 som gjorde allt möjligt!Välkommen till Bok & Vandring 2020!

Tack alla medverkande, tack publiken och inte minst – stort tack till människor och företag i Jäckvik! Vi vill också, från våra hjärtans djup, tacka våra sponsorer som på olika sätt bidragit till de fina dagarna 2019. 💖

Nu laddar vi för nästa år. Datum blir den 17-19 juli och vi har redan bokat lokaler och rum/stugor för övernattning. Vi har även skickat ut förfrågningar till medverkande som vi önskar ska delta. Till vår glädje har Stina Jackson tackat ja, succéförfattaren från Skellefteå som är bosatt i Denver. Hennes bok "Silvervägen" har sålt i över 200 000 ex och är utgiven i många länder, på många språk. Nu återvänder hon till Jäckvik (hon deltog hos oss 2018) och berättar om sitt författarskap. Och möjligen med en ny bok. 

Vi kommer att fortsätta med vandringar i den närbelägna naturen med kunniga guider. Det blir även en dos av musik, teater, film och Workshops. Vi återkommer och lägger ut information fortlöpande. 

Markera i almanackan redan nu! Mejla din bokning för rum och stuga, så gör vi allt vi kan för att alla ska få plats & trivas. Varmt välkommen!

Kontakt Maria Söderberg, maria @ midsommarudden.se Ett urval artiklar: 


"Välkomnande festival med viktiga berättelser"
Norrbottens-Kuriren:
https://www.kuriren.nu/nyheter/valkomnande-festival-med-viktiga-berattelser-nm5172131.aspx
Arjeplognytt.se:
https://www.arjeplognytt.se/2019/07/24/litteratur-och-natur-lockar-besokare-till-jackvik/
Piteå-Tidningen:
https://pt.se/nyheter/arjeplog/helg-fylld-av-fjall-och-litteratur-11297711.aspx
Här följer några bilder från 2019 års Bok & Vandring. 

Naturvandring med Thomas Öberg. 
Marianne Hofman och Dan Eriksson. 

Simone Push, nöjd deltagare som tältade. 
Kort vandring på Kungsleden söndag morgon. 
Start guidad visning om Jäckvik med Eva-Karin Rosenberg. 


Bibliotikarie Anna Blomgren i samtal med författaren Mikael Berglund. 
Hyllad kock: Lina Appelros, Silver Resort
Fokus på trädgård: Ingela Bendt med samtalspartner Thomas Öberg.Men vi är ju släkt! Författaren Pia Raattamaa Visén och
filmaren Liselotte Wajstedt med mor i mitten
hittar gemensamma släktrötter. 

Karin Smirnoff läser ur egen bok.

GRUS spelade i Jäckviks kapell och hyllade litteraturen med
att sjunga Nobelpristagaren Bob Dylan. 

"Måste man ge ut böcker?", "Vad äter man när man skriver?"
"Vilken tid på dygnet skriver man bäst"?
Publikens frågor till författarpanelen. 


Pia Mariana
Pia Raattamaa Visén berättar om sin senaste bok i ett samtal med Mikael Berglund. 

Succé! Harleen Kalkat med egen pjäs.

Harleen Kalkat och Magnus Karlsson, som stod för musiken. 

Berättelser på den nyrenoverade ångbåtsbryggan i Jäckvik. 
Olivier Truc bröt arm med Matilda Marklund. 


Tomas Bresky med bok om snårigheter i
migrationsärenden.


Eva-Karin Rosenberg, Jäckvik, med ännu en grupp
som är nyfikna på Jäckviks historia. 
Ronald Nystad Rusaanes presenterade sin bok "Nirvanas bulder".
Presentatör Maria Söderberg.

Gunilla Bresky fick rummet att sprängas när hon
visade klipp från kommande film om Sara Lidman. 

Ronald Nystad Rusaanes på scenen. 

Liselotte Wajstedt visade klipp från kommande filmer.