Summa sidvisningar

8 mars 2016

Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.... Magasin Silvervägen och Silver Road 2016

Nu har sommaren börjat på allvar! Magasin Silvervägen distribueras i dagarna. 
Vi välkomnar er att läsa och ta del av alla sommaraktiviteter som erbjuds.
I år kunde vi inte låta bli att tänka på vatten... bara vanligt vatten... uttrycket ”Water is the new oil” säger det mesta. Vi ska vara rädda om vår natur och särskilt vattnet. 
Våra berättelser och bilder i detta nummer leder oss dit. Idolen Lennart Helsings (1919–2015) text är med oss. Häng med i sommar när vi är med och arrangerar allt från roddtävlingar, botanisk guidning vid Märkforsen och ett möte om den märkvärdiga berättelsen om Laisälven. 

Engelsk version:
https://issuu.com/fotografmariasoderberg/docs/silver_road_arctic_circle_2016


Svensk version: 
https://issuu.com/fotografmariasoderberg/docs/magasin_silverva__gen_2016

Water is the new oil

It is easy to take water for granted. If you have grown up among lakes and rivers where it has always been possible to drink the water, it can be hard to realize how unique that is. Fresh water will soon be in short supply. It is our most valuable natural resource and is described today as the new oil. Fresh water can already be expensive to buy in bottles, and it looks as if things will not get any better.
In the Sami language we are surrounded by words for water: jaure for lake, jokk for stream and luokta for bay.
The Silver Road originated as the routes for walking and transport on and beside the rivers leading to the Gulf of Bothnia. This has always been essential for development here. In Arjeplog there are 8,727 lakes and rivers. This makes it richer in water than any in Sweden.
The theme of this year’s magazine is water. We have reports on a hotel built of snow and ice, on the pleasure of kayaking, and plenty of hints for activities involving water. We tell of the first flying adventure in 1937 in the Arjeplog mountains, where it was possible to land on frozen lakes. 
Ringing in our ears is the Swedish children’s song by our idol Lennart Helsing, The Water Song. Here are three of the verses. How long will we go on saying that water is just “ordinary”?

What is it the clouds hold so high up in the blue?
What is it that sailboats float on too?
It’s water, water, ordinary water.

What is it we swim in when we want to bathe?
What is it that flows in wave by wave?
It’s water, water, ordinary water.

Water, water, ordinary water.

What is it that freezes and turns to ice and snow?
What is it? I think you surely know.
It’s water, water, ordinary water.

Thanks to all our readers! Thanks to all advertisers and other partners
who make it possible to publish Silver Road!


Maria Söderberg           Marianne Hofman


Marianne Hofman‚ born in the alpine village of Jäckvik. Lives in Arjeplog.
Runs the web newspaper www.arjeplognytt.se  info@arjeplognytt.se
Maria Söderberg, photographer and writer. Responsible editor.
Do the graphic design. Combines her curiosity about history with mountain walks. Grew up in Arjeplog, lives in Enskede Gård in Stockholm, and spends one third of her waking life in her home municipality. +46 70 3500555  info@mariafoto.se    www.midsommarudden.blogspot.se and www.silvervagen.com
The translation from Swedish to English: Alan Crozier.
We are grateful for his keen interest in the project! 
Printed February 2016 at Norra Skåne Offset.
We would absolutely recommend them to others! 
This magazine has appeared since 2008, then under the name Magasin Laisdalen. In 2011 the first issue of Magasin Silvervägen appeared together with Magasin Laisdalen, but since 2012 we have gone in for an English/Swedish edition, which you are holding in your hand. This year’s cover: Nenne Åman (Swedish)
and Maria Söderberg (English). 


Water is the new oil.

Det är lätt att ta vatten för givet. Om man har vuxit upp bland sjöar och älvar där det alltid direkt gått att dricka vattnet kan det svårt inse det unika. Sötvatten är på väg att bli en bristvara. Det är vår mest värdefulla naturresurs och omtalas idag som den nya oljan. Sötvatten kan redan vara dyrt att köpa på flaska och inte ser det ut att bli bättre. I det samiska språket omges vi hela tiden av ord för vatten: jaure för sjö, jokk för bäck och luokta för vik. 
I Silvervägens ursprung finns vandrings- och transportleden på och intill älvarna mot
Bottniska viken. Det har alltid varit en livsförutsättning för utvecklingen. I Arjeplogs kommun finns 8 727 sjöar och vattendrag. Detta gör kommunen till Sveriges vattenrikaste kommun. 
Årets magasin igår i vattnets tecken. Vi har reportage om ett hotell byggt i snö och is, om njutningen att paddla kajak och massor av tips på aktiviteter där vatten är en förutsättning.
Vi berättar om de första flygäventyren 1937 i Arjeplogsfjällen där man kunde landa på frusna sjöar. 
I år har vi ett utökat samarbete med Arvidsjaur och Älvsbyn. Det handlar främst om toppvandringar. Tänk om vi skulle ta och besöka varandra mer på sommaren? 
I våra öron klingar barndomens Vattenvisan, skriven av idolen Lennart Helsing,
här är tre av verserna. Hur länge kommer vi att fortsätta säga ”bara”?  

Vad är det i molnen där uppe i det blå?
Vad är det som båtar flyter på?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det vi badar och simmar i ibland?
Vad är det som kluckar emot strand?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Vad är det som fryser och blir till snö och is?
Jo, det tror jag nog ni vet precis.
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.

Tack till alla läsare! Tack till alla annonsörer och övriga samarbetspartners
som gör det möjligt att ge ut Magasin Silvervägen!     

Maria Söderberg   Marianne Hofman           


Detta magasin har utkommit sedan 2008, men då först under namnet Magasin Laisdalen. 2011 utkom det första numret av Magasin Silvervägen tillsammans med Magasin Laisdalen, men sedan 2012 blev det en satsning på en engelsk/svensk utgåva, den Du håller i handen.
Ansvarig utgivare: Midsummer Publishing and Photo, Arjeplog.
I redaktionen Marianne Hofman, Arjeplognytt.se, och Maria Söderberg (som ansvarar för formgivning och bilder där inget annat anges).
Tryck: Norra Skåne Offset februari 2016.
Årets omslag: Nenne Åman (svenska) och
Maria Söderberg (engelska).