Summa sidvisningar

25 november 2011

Magasin Silvervägen – nu med 100 sidor!
Vi tror på sommaren! Nytt nummer ute den 16 april 2012 – välkommen att annonsera!
Magasin Silvervägen delas ut gratis i stor upplaga, 30 000 ex. Vi vill locka fler att besöka vår spännande del av världen!
Vårt fokus är kultur, natur – inte minst i kombination med fiske – och människorna längs Silvervägen.

Under det gångna året har vi samlat på idéer, historier och bilder. Istället för tidigare 50 sidor blir det nu 100 sidor. Hälften engelska, hälften svenska. Därmed kommer vi, tillsammans med annonsörer och medverkande att kunna lansera vår- och sommaraktiviteter i god tid.
Vi kommer att satsa mer på bilder och utöka våra reportage.
Annonspriserna är samma som tidigare år, ja, de har inte ändrats sedan starten med Magasin Laisdalen för fem år sedan. Namnet Silvervägen innebär att vi ska utforska kultur, natur och människor längs med de historiska leder som finns mellan kust och fjäll. Självklart är vi öppna för idéer och förslag om hur vi kan utveckla vårt magasin. Er annons kan publiceras både på svenska och engelska. Läs om den tyska utgåvan här: http://magazinpolarkreis.blogspot.com/
 

Erbjudande! Annonsera i alla tre delarna d v s både i det svensk/engelska (som är i samma utgåva med 100 sidor) och tyska utgåvan (50 sidor) med kraftig rabatt. 
Exempel: 1 helsida magasin 1: 12 500 kr
1 helsida nästa magasin 50 %: 6 250 kr
1 helsida tredje magasinet, ytterligare 50 % rabatt: 3 125 kr.
 
ANNONSPRISER 2012

1/1 helsida höjd 190 x bredd 279 mm 12 500:–
1/2 halvsida höjd 137 x bredd 190 mm 6 300:–
1/4 sida bredd 97 x höjd 137 mm 3 200:–
1/8 sida bredd 97 x höjd 66 mm 1 650:–
1/12 sida höjd 30 x bredd 66 mm 960:–
Miniruta höjd 30 mm x 40 mm 540:–

n  Alla hushåll i Arjeplog kommun får Magasin Silvervägen utan kostnad.
n  Vi satsar på att göra magasinet känt till alla turistkontor i landet, inte minst i Mälardalen. Särskild vikt kommer i år (i slutet av mars) vara att distribuera det till turistkontor i just Mälarområdet där många både nuvarande och presumtiva besökare finns.
Den delas ut till turistbyråer och kommunkontor längs Silvervägen (både i riktning Piteå och Skellefteå), i Laisdalen och turistbyråer på den norska sidan mellan gränsen och Bodö.
n  Turistanläggningar, större bensinmackar och flygplatser i Silvervägs-området får gratis exemplar.
n  Varje annonsör får 20 % rabatt på all annonsering i webbtidningen
www.arjeplogsnytt.se under perioden juni t o m augusti 2012 – som besöks av fler än tusen personer varje dag.
n  Priser exkl. moms 25 %.
n  Samtliga annonser trycks i fyrfärg. Lämna som pdf-fil, jpg, tiff eller eps.
n  Vi hjälper gärna till och formger Din annons (endast 10 % av annonsens pris).  
En uppskattad tjänst genom åren!
n  Varje annonsör får fria exemplar av tidningar enl. formeln 2 ex per 100 kr. Dvs en annons för 3 200 kr ger 64 exemplar. Vi ansvarar för leverans av dessa.n  Enstaka nummer säljs därefter för 30 kr/st eller enligt överenskommelse.

FAKTA Storlek: 220 mm bred x höjd 300 mm. Fyrfärg alla sidor.
Upplaga: 30 000 ex/utgåva. Vikt: (gram/ex): 418 g. Limbindning.
Omfång: 96 sidor + 4 sidor omslag.
Sista dag för bokning och leverans av annonstext: 30 mars 2011.
Tryck inlaga: Maxigloss bestruket 115 g.
Tryck omslag: 250 gr Maxigloss.
Utges av Fotograf Maria Söderberg i samarbete med Marianne Hofman, www.arjeplognytt.se.


Vi vill dela med oss.
Vi vill berätta.
Efter fyra år med Magasin Laisdalen, och ett år med Magasin Silvervägen, vet vi att det finns många som vill veta mer.
Därför gör vi nu en satsning på ett ännu större och ett ännu bättre magasin. Ibland måste man bara göra sådant man tror på!
Tillsammans har vi över sextio års erfarenhet av
journalistiskt arbete. Kvalitet är vårt ledord.
Med Magasin Silvervägen vill vi lyfta fram
intressanta historier, människor, miljöer och
möjligheter i ett område som har så mycket att erbjuda. Vårt fokus ligger på Arjeplog kommun, men vi intresserar oss självklart för andra områden som haft stor betydelse för utvecklingen i Arjeplog – helt enkelt de områden där de historiska vandrings- och transportlederna sträcker sig.
Från hav till hav.

Hälsningar! 
Petra Dahlberg, Maria Söderberg och Marianne Hofman
Petra Dahlberg, Maria Söderberg och 
Marianne Hofman. Tillsammans har vi mer än sextio års 
erfarenhet av journalistiskt arbete. 

Vad är Silvervägen?
Namnet syftar på de transporter av silvermalm och blymalm som gick från Nasafjäll till hamnarna via älv- och sjövägar längs Laisälven och Skellefteälven. Gruvstarten vid den norska gränsen ägde rum 1635. Oftast var det Öjebyn (Piteå) eller Kåge utanför Skellefteå som användes som uthamn. Transporten skedde främst av samer med rendragna ackjor. Omlastning skedde länge i Gråträsk vid dåtidens lappmarksgräns. Där tog kustbönderna över med hästdragna slädar för vidare färd till hamnen i Piteå. Om man bortser från gruvepoken så fanns det under 1800-talet många initiativ till en mellanriksväg i norra Skandinavien. Det blev också en dragkamp mellan kuststäderna Piteå och Skellefteå om dess sträckning. Den 17 juni 1975 invigdes slutligen vägsträckan av Kung Carl XVI Gustaf och Kung Olav. Besöksnäringen fick ett starkt uppsving de följande åren, inte minst i Arjeplog. Begreppet Silvervägen används dock mindre idag, nu säger det flesta ”väg 95” eller Graddisvägen efter byn Graddis på den norska sidan. Vägen är den enda svenska riksvägen på kalfjället och når 740 meter över havet.
För oss, som arbetar med Magasin Silvervägen, har betydelsen en vidare mening. Vi gör avstickare i namn av de historiska lederna och vill dela med oss av spännande upplevelser mellan fjäll och kust.
Nu utvecklar vi magasinet och
kommer med hundra sidor.Guidad tur i Svaipa med Ann-Christin Blind midsommardagen 2011. Foto © Maria Söderberg
Botanisk vandring i Märkforsen med Föreningen Pite Lappmarks flora augusti 2010. Foto © Maria Söderberg

Krappesvaare 29 juni 2011. Nu planeras ny vandring - den 30 juni 2012. Foto Maria Söderberg
Vandring till Nadok, Laisan, 29 juni 2011. Foto Maria Söderberg