Summa sidvisningar

8 februari 2018

16 augusti 2018: Guidad visning Sálajiegŋa

Från Magasin Silvervägen 2018.
Välkommen till guidad visning vid glaciären Sálajiegŋa och föredag med bilder kl. 17 samma dag.

Ny visning med glaciolog Per Holmlund torsdag den 16 augusti 2018. Glaciären ligger i det nordvästra hörnet av Arjeplogs kommun och är en del av Världsarvet Laponia. Visningen sker under en ca timme – ibland längre beroende på väder och transportmöjlighet med helikopter. 


Pris för guidad visning & fika: 400 kr.
Transport – kontakta Arctic Air, Vuoggatjålme tel. 0961-107 15. 
Det är även möjligt vandra till glaciären från den norska sidan, se karta här nedan. 
Info Maria Söderberg 070 3500555.

Föredrag i Vuoggatjålme den 16 augusti kl. 17 med Per Holmlund.
Pris 100 kr. 

Om du önskar middag i restaurangen, ring direkt och boka tel. 0961-107 15. 

Arr. Magasin Silvervägen i samarbete med Vuoggatjålme och ABF Norr Arjeplog.

––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

(Från Magasin Silvervägen 2018):

På hundra år har Sálajiegŋa dragit sig tillbaka ca 1,8 kilometer. Om man står vid isens kant och tänker sig en sådan lång sträcka förstår man lätt vilken stor förändring som skett. När man dessutom kan höra hur isen kalvar vid den tjugo till trettio meter höga kanten blir det blir ett väldigt konkret att något händer med vårt klimat och landskap.
– Det är förstås inte bara Sálajiegŋa som smälter, säger Per Holmlund, en av landets främsta inom glaciärisforskning, i anslutning till den guidade turen. Dessa turer har ägt rum sedan 2011 i ett arrangemang av Magasin Silvervägen, Vuoggatjålme och Arctic Air.
– Det är en tendens vi ser hos alla Sveriges glaciärer. Om medeltemperaturen på jorden fortsätter att öka kommer världens glaciärer att smälta allt mer.
FN:s klimatpanel, Intragovernmental panel on Climate change, anser att detta främst kan leda till två saker av global betydelse. Den ena är att smältvattnet fyller på haven med extra vatten och att havsytan därför stiger. Den andra effekten är att glaciärerna på sikt kommer att bli mindre. Därmed kommer de att ge ifrån sig allt mindre färskvatten. Man beskriver även hur prognoserna ser ut för framtiden samt förväntade effekter på miljö och samhälle. Världens glaciärer och inlandsisar bidrar alltså till dessa förväntade effekter.
Glaciärisvattnet rinner ned i den stora sjön Pieskehaure och utgör start på den 40 mil långa Piteälven.
– Uppskattningsvis är det 10-15 miljoner kubikmeter vatten från isen som rinner iväg varje år. Vad framtiden exakt kommer att utvisa är förstås svårt säga, menar Per Holmlund, som varje sommar med kollegor, håller glaciären under uppsikt.
– Smältningen kommer sannolikt att innebära att ekosystem rubbas och ändras i området Det är väl i och för sig ingen världskatastrof, men det bidrar till ett betydligt större hot än höjningen av havsnivån utgör. Men Sálajiegŋa kommer att finnas kvar under lång tid och det är den glaciär som har mest att erbjuda i Sverige när det gäller färger och formen. 

FAKTA 

Sálajiegŋa är den största av Sulitelmas glaciärer och den ligger på gränsen mellan Norge och Sverige. Den innehåller 2 km3 is. Glaciären dräneras av två jåkkar, den ena kan kringgås över glaciären medan den andra rinner via den sjö som glaciären kalvar isberg i.

Glaciärer i klimatforskningens tjänst
https://bolin.su.se/data/svenskaglaciarer/

Glaciärer inger respekt, samtidigt som de lockar med sin säregenhet: https://www.svenskaturistforeningen.se/lara/artikelsamling-allman-fjallinformation/sveriges-storsta-glaciarer/


Vid Sálajiegŋa den 17 aug 2017. Foto © Maria Söderberg

Issjön, Sálajiegŋa. Foto © Maria Söderberg

Glaciolog Per Holmlund med deltagare 17 aug 2017.Foto © Maria SöderbergHistorisk mätpunkt för Sálajiegŋa. Foto © Maria Söderberg

Man kan med egna ögon se och höra hur glaciären kalvar under sommaren. 
Sálajiegŋa. Foto © Maria Söderberg


2 februari 2018

Lördag 30 juni 2018: Guidad visning i Silbojokk med arkeolog Åsa Lindgren

Från visning 2013. Arkeolog Åsa Lindgren berättar. 
Välkommen till en guidad visning! 
Åsa Lindgren, arkeolog vid Norrbottens museum, visar och berättar om utgrävningarna i Silbojokk. Avresa med båt från Roparudden lördag den 30 juni kl. 11. I priset 300 kr ingår kaffe & mackor, samt båtskjuts med Åke Lundkvist. Ingen föranmälan. Arrangör Magasin Silvervägen / Expedition Nasafjäll och ABF Norr Arjeplog i samarbete med Norrbottens museum.
Hyttområdet vid Silbojokk ligger nära sjön Sädvvájávrre, som är reglerad med en sjöyta som ligger ca 15 meter över den naturliga. Inför den senaste höjningen av dämningsgränsen utfördes arkeologiska undersökningar 1983 och 1984. Hyttanläggningen, som låg söder om Silbbajåhkå, grävdes ut tillsammans med bostads- och uthus.

Silbojokks hytta vid "Sarweiaurs Träsk" (Sädvvájávrre) på en karta från 1646. Från vänster kommer vintervägen från Nasafjäll, längs vilken finns två stugor. 23. markerar den förmodade vismutfyndigheten på Raudurtvare (se nedan) som redan då hade övergivits. Nederst står: Nota. Ifrån hyttan till Nasafjäll är 10 mil [små mil, ca 5 km], ifrån hyttan till Raudurtvare är 4 mil.
Silbojokk
Efter dämningsgränsens höjning 1985 utsattes hyttområdet årligen för kraftig påverkan av vatten och is. Efter att stora jordmassor spolats bort hittade Åke Lundqvist, Ballastviken, med sällskap ett kranium 2002, vilket ledde till att en räddningsundersökning genomfördes 2004. Arkeologerna kunde konstatera att det var den gamla begravningsplatsen som kommit i dagen. Där fanns också en husgrund som antogs vara rester efter en av de två kyrkobyggnader som funnits i Silbojokk. Inuti och omkring grunden hittades elva gravar med totalt 15 individer. Vid fortsatta utgrävningar 2005 hittades ytterligare tolv gravar samt lämningar efter minst 13 individer. Då påträffades även rester av vad som antogs vara den andra kyrkobyggnaden. Ännu en undersökning genomfördes 2015, då begravningsplatsens utbredning kunde avgränsas på ett bättre sätt och närmare 250 lösfynd hittades i svallgrundet, mest spik men även mänskliga ben, fönsterglas och bly. Tre gravar undersöktes. Det ansågs nu klarlagt att man lokaliserat rester efter båda de kyrkobyggnader som ska ha uppförts i Silbojokk. 


Lästips:
Fältdagbok Silbojokk 2016 – första veckan
https://kulturmiljonorrbotten.com/2016/06/24/faltdagbok-silbojokk-2016-forsta-veckan/
Silbojokk, en fascinerande historia
https://kulturmiljonorrbotten.com/2013/01/18/silbojokk-en-fascinerande-historia/

Från visningen den 18 juni 2016. Åsa Lindgren berättar. 

Från visningen den 18 juni 2016. 

Från visningen den 18 juni 2016.