Summa sidvisningar

2 februari 2018

Lördag 30 juni 2018: Guidad visning i Silbojokk med arkeolog Åsa Lindgren

Från visning 2013. Arkeolog Åsa Lindgren berättar. 
Välkommen till en guidad visning! 
Åsa Lindgren, arkeolog vid Norrbottens museum, visar och berättar om utgrävningarna i Silbojokk. Avresa med båt från Roparudden lördag den 30 juni kl. 11. I priset 300 kr ingår kaffe & mackor, samt båtskjuts med Åke Lundkvist. Ingen föranmälan. Arrangör Magasin Silvervägen / Expedition Nasafjäll och ABF Norr Arjeplog i samarbete med Norrbottens museum.
Hyttområdet vid Silbojokk ligger nära sjön Sädvvájávrre, som är reglerad med en sjöyta som ligger ca 15 meter över den naturliga. Inför den senaste höjningen av dämningsgränsen utfördes arkeologiska undersökningar 1983 och 1984. Hyttanläggningen, som låg söder om Silbbajåhkå, grävdes ut tillsammans med bostads- och uthus.

Silbojokks hytta vid "Sarweiaurs Träsk" (Sädvvájávrre) på en karta från 1646. Från vänster kommer vintervägen från Nasafjäll, längs vilken finns två stugor. 23. markerar den förmodade vismutfyndigheten på Raudurtvare (se nedan) som redan då hade övergivits. Nederst står: Nota. Ifrån hyttan till Nasafjäll är 10 mil [små mil, ca 5 km], ifrån hyttan till Raudurtvare är 4 mil.
Silbojokk
Efter dämningsgränsens höjning 1985 utsattes hyttområdet årligen för kraftig påverkan av vatten och is. Efter att stora jordmassor spolats bort hittade Åke Lundqvist, Ballastviken, med sällskap ett kranium 2002, vilket ledde till att en räddningsundersökning genomfördes 2004. Arkeologerna kunde konstatera att det var den gamla begravningsplatsen som kommit i dagen. Där fanns också en husgrund som antogs vara rester efter en av de två kyrkobyggnader som funnits i Silbojokk. Inuti och omkring grunden hittades elva gravar med totalt 15 individer. Vid fortsatta utgrävningar 2005 hittades ytterligare tolv gravar samt lämningar efter minst 13 individer. Då påträffades även rester av vad som antogs vara den andra kyrkobyggnaden. Ännu en undersökning genomfördes 2015, då begravningsplatsens utbredning kunde avgränsas på ett bättre sätt och närmare 250 lösfynd hittades i svallgrundet, mest spik men även mänskliga ben, fönsterglas och bly. Tre gravar undersöktes. Det ansågs nu klarlagt att man lokaliserat rester efter båda de kyrkobyggnader som ska ha uppförts i Silbojokk. 


Lästips:
Fältdagbok Silbojokk 2016 – första veckan
https://kulturmiljonorrbotten.com/2016/06/24/faltdagbok-silbojokk-2016-forsta-veckan/
Silbojokk, en fascinerande historia
https://kulturmiljonorrbotten.com/2013/01/18/silbojokk-en-fascinerande-historia/

Från visningen den 18 juni 2016. Åsa Lindgren berättar. 

Från visningen den 18 juni 2016. 

Från visningen den 18 juni 2016. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar