Summa sidvisningar

3 augusti 2015

Upptäck Nasafjäll! Guidad visning söndag den 9 augusti 2015 kl. 13

Visning 2014 med landskapsarkeolog Lennart Klang.
Foto Maria Söderberg
Ett arrangemang Nasafjäll i samarbete med Rana Turistförening, Norge. 

Start från den norska sidan vid E6:an kl. 9. Föredrag och visning vid gruvområdet kl. 13.00. 
Pris: Guidad visning & lunch inkl. dryck och kaffe. Pris 300 kr. 
(Medlemmar i Rana Turistförening har gratis guidad visning, se deras hemsida).
Vi rekommenderar övernattning i Vuoggatjålme eller i Adolfström för er som åker helikopter från den svenska sidan eller väljer att vandra. Vi vill också rekommendera ett besök i norska Krokstrand och dess värdshus, 6 km från utgångspunkten från E6. Här finns rum, stugor och restaurang. 


Våra guider klockan 13.00 vid gruvområdet:
Arkeologerna Lena Berg Nilsson och Lennart Klang. 
Rundvandring i gruvområdet kl. 13.oo med start vid gruvstugan med Lennart Klang och Lena Berg Nilsson. (Läs mer här om deras uppdrag: http://www.landskapsarkeologerna.se/om-oss/)
Ursprungligen var det tänkt att teknikhistoriker Kenneth Awebro skulle delta, men han har tyvärr fått förhinder. Kommer dock att medverka vid senare tillfällen. 

Under rundvandringen i området möter vi några av de övriga medlemmarna i ”Expedition Nasafjäll” från Landskapsarkeologerna. De finns på plats i Nasa 7–9 augusti 2015. 
Ingen föranmälan.
Arrangemang:
Magasin Silvervägen, ”Expedition Nasafjäll” och Arjeplogs kommun i samarbete med Rana Turistförening, Norge. Med stöd av Norrbottens läns landsting – tack! 
Information: Maria Söderberg 070 3500555 info@mariafoto.se

Vad är ”Expedition Nasafjäll”?
Nasafjäll är intressant utifrån många aspekter. Initiativet har tagits av Kenneth Awebro, teknikhistoriker, Lennart Klang, landskapsarkeolog, och Maria Söderberg, fotograf och student i historia vid Stockholms universitet. Syftet är att fördjupa berättelsen om gruvbrytningen i Nasafjäll som ägde rum under tre epoker. Vi hoppas de närmaste åren kunna bjuda på förnyad kunskap, bilder, föredrag och guidade visningar. 
Övernattning i området:
-- Sandvikens fjällgård, tel. 070-559 01 64 reception@sandvikens.se. Stugor och camping. Liten butik och serverar kaffe.
-- Vuoggatjålme stugby har restaurang och erbjuder helikopterservice.
Tel. 0961-107 15 helamb@vuoggatjolme.se
-- Camp Polcirkeln, tel. 070-678 44 94 med husvagnplatser, servicebutik, bensin/diesel. www.camppolcirkeln.com
-- Krokstrand värdshus, på den norska sidan vid E6, med rum, stugor och restaurang. Tel. +47 75 16 60 74

När du kommer med bil: Var uppmärksam på en grusväg i en svag böj. Om Du kommer norrifrån är det strax efter Bolna. Tyvärr får vi inte ha någon skylt här för norska motsvarigheten till Vägverket. På morgonen den 9 aug sätts dock en flagga ut. Grusvägen sticker direkt ned i en backe och följs av en bro. Det är OK köra över den! Om ni inte vill det är det ca 400 m att gå till stigen. HÄR finns en skylt var man kan  börja vandringen. 
PRESENTATION AV VÅRA HUVUDFÖRELÄSARE

Lena Berg Nilsson
Arkeolog. Har arbetat inom kulturmiljövården sedan 1998, framförallt inom projektet ”Atlas över Sveriges bergslag” som är ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården. Hon har stor erfarenhet av bergsbrukets lämningar och god kunskap om den forna gruvindustrin med dess sammankopplade verksamhet. Lena är doktorand i allmän arkeologi vid Stockholms universitet med ämnet tidig gruvbrytning i Sverige. Hon är också ledamot i en av Jernkontorets forskningskommittéer ”Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” sedan 2002. Vid årsskiftet 2008/2009 startade Lena ArcMontana ihop med Ola Nilsson. Företaget erbjuder konsulttjänster inom arkeologi, kulturmiljö och information, med specialinriktning på medeltida bergsbruk samt bergsbrukets och metallhanteringens lämningar från alla tider. Bor i Njutångers Boda och har kontor i centrala Hudiksvall.

Lennart Klang
Geograf och arkeolog med inriktning på samhällsplanering. Verksam vid Riksantikvarieämbetet under mer än 25 år till 2001. De tio första åren arbetade han i södra Sverige med fornminnesdokumentation och agrarhistoria med anknytning till den kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Nästa 10-årsperiod dominerade arbetet som chef vid regionkontoret i Luleå för övre Norrland. Lennart har också lett projekt inom kunskapsuppbyggnad och forskning med anknytning till den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. Andra hälften av 1990-talet blev en specialisering på fjällens fornminnen och kulturmiljöer. År 1992 startade Lennart företaget LK Konsult. Inledningsvis var inriktningen utbildningar och kulturturism. Sedan 2001 har företaget mer varit inriktat på dokumentationsprojekt, kulturmiljöanalyser, arkeologiska utredningar och antikvariska bedömningar vid samhällsplanering och exploatering (järnvägsutredningar, planerade gruvprojekt, vindkraftsplanering etc.). Bor och har kontor i Luleå och Stockholm.

Lär mer här:  www.landskapsarkeologerna.seKonsultgruppen Landskapsarkeologerna är ett nätverk av fem företag som i samverkan erbjuder unik, rikstäckande erfarenhet och kunskap inom landskapsarkeologi och kulturhistoria.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar